AK Ravne

DAN VARSTVA PRED SNEŽNIMI PLAZOVI

DAN VARSTVA PRED SNEŽNIMI PLAZOVI – RAZPIS
 
Društvo Gorske reševalne službe Koroške ponovno organizira dan varstva pred snežnimi plazovi, ki bo dne 19.1.2013 v Bistri, v okolici turistične kmetije »PLAZNIK«.
Področje Koroške je potencialno plazovito in nevarno glede proženja snežnih plazov. V preteklosti je bilo že preveč nesreč, zato organiziramo preventivno usposabljanje z naslednjim programom.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA:

08.00 – prijava

08.30 – pozdravni nagovor načelnika društva GRS Koroške

08.40 – predstavitev programa

08.45 – nevarnosti v zimskih razmerah

09.15 – prva pomoč zasutemu v plazu

09.45 – odmor, priprava za delo na terenu

10.00 – delo na terenu po skupinah:

– Gibanje v zimskih razmerah

– Prerez snežne odeje

– Uporaba plazovnih žoln

– Tovariška pomoč, sondiranje

– Izkopavanje ponesrečenega zasutega v snežnem plazu

14.00 – prikaz organiziranega reševanja

15.00 – analiza in zaključek

Izobraževanje je brezplačno

Praktično delo bo potekalo zunaj v okolici kmetije, zato ne pozabite na primerna oblačila in obutev.

Za dodatne informacije in prijave pokličite:

Karlo RITONJA, tel. 031-642-699

E-mail: ritonjakarlo@amis.net

V A B L J E N I

O avtorju Prikaže vse zapise

Domen