AK Ravne

ZBOR ČLANOV 2013

                            SPOŠTOVANI !

Za nami je še eno leto … leto 2012 in čas je, da opravimo pregled dogodkov v lanskem letu. 
V imenu vodstva Alpinističnega kluba Ravne na Koroškem vas vabim na zbor članov, ki bo potekal 
01. marca v kletnih prostorih gostišča Lečnik na Ravnah s pričetkom ob 19.00 uri.

DNEVNI RED:


1. Uvod in izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja. 
2. Poročilo predsednika o delu kluba v letu 2012.
3. Finančno poročilo za leto 2012.
5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2012.
6. Razrešitev vodstva kluba, ter izvolitev novega vodstva.
7. Program dela za leto 2013.
8. Razprava o poročilih in potrditev vsebinskih poročil.
9. Razno – podelitev nagrad (člani odprave Koroška 8000, športni plezalci...).

Načelnik AK RAVNE
Domen Petek

O avtorju Prikaže vse zapise

Domen