AK Ravne

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije

Povezava na obrazec:

http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1242

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Vlogo lahko pošljete po pošti ali elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA).

PODATKI KLUBA:

ALPINISTIČNI KLUB RAVNE NA KOROŠKEM
Trg svobode 17
2390 Ravne na Koroškem
Davčna številka: 53953037

Po pošti lahko pošljete na naslov:

Popolno ime: MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Kratko ime: DAVČNI URAD DRAVOGRAD
Davčna številka: 70310815
Matična številka: 5918090043
Naslov: Mariborska cesta 003 , Dravograd
Občina: DRAVOGRAD

O avtorju Prikaže vse zapise

primoz