AK Ravne

ZBOR ČLANOV 2017

SPOŠTOVANI !

V imenu vodstva Alpinističnega kluba Ravne na Koroškem vas vabim na zbor članov, ki bo potekal 
v petek 03.03.2017 v kletnih prostorih gostišča Lečnik na Ravnah s pričetkom ob 19.00 uri.

DNEVNI RED:

1. Uvod in izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja.  
2. Poročilo predsednika o delu kluba v letu 2016.
3. Finančno poročilo za leto 2016.
5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2016.
6. Razrešitev vodstva kluba, ter izvolitev novega vodstva.
7. Razprava o poročilih in potrditev vsebinskih poročil.
9. Razno – podelitev nagrad.

Načelnik AK RAVNE
Domen Petek

O avtorju Prikaže vse zapise

Domen