AK Ravne

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI

NE SPREGLEJTE !

1. Zdravniški pregledi :

Vsi kategorizirani športniki  so po zakonu o športu dolžni opraviti preventivni zdravstveni pregled.

ZS po v 43. členu opredeljuje zdravstvene preglede, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot obvezne za vse kategorizirane športnike. Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije financira preventivne zdravstvene preglede kategoriziranih športnikov v dveh pristojnih zdravstvenih institucijah, v Kliničnem centru v Ljubljani in v Zdravstvenem domu Celje.

Vsi, ki tega niste opravili, se individualno dogovorite v naslednjih ambulantah:

Center za medicino športa Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana

Petra Zupet, dr. med., specialistka MDPŠ

Tel.: 01/300 82 90

E – mail: vera.oblak@guest.arnes.si

Prijave med 8. in 15. uro vsak delovnik

in

Center za medicino športa Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje

Rudi Čajavec, dr.med., specialist MDPŠ

Tel.: 03/543 44 01

E – mail: center.delo.sport@zd-celje.si

Prijave med 7. in 9. Uro

2. Zavarovanje

Nadstandardno zavarovanje

Olimpijski komite Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij omogoča slovenskim vrhunskim športnikom svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda posebno nadstandardno zdravstveno zavarovanje.

Gre za poseben paket, ki vsebuje štiri različna zavarovanja in obsega različne zdravstvene storitve, ki niso pokrite iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na podlagi koordinacije sofinancerjev projekta športnik oz. v njegovem imenu druga športna organizacija (športni klub, športna zveza …) plača le del zavarovalne premije. Ponudbo za sklenitev tovrstnega zavarovanja prejeme vsak športnik svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda po pošti v mesecu marcu oz. novembru.

On-line prijavo v zavarovanje paket “Vrhunski športnik” in dodatne informacije lahko najdete na spletnih straneh zavarovalne družbe Adriatic Slovenica d.d.

Za športnike državnega in mladinskega razreda kategorizacije pa je na voljo nadstandardni zdravstveni paket “Športnik”. Prijavo in dodatne informacije lahko najdete na spletnih straneh zavarovalne družbe Adriatic Slovenica d.d.

Nezgodno zavarovanje preko Ministrstva za šolstvo in šport

Vsi kategorizirani športniki svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter njihovi spremljevalci (4 osebe) so v obdobju trajanja statusa nezgodno zavarovani preko zavarovalne police (247 KB) sklenjene med Ministrstvom za šolstvo in šport ter zavarovalno družbo AdriaticSlovenica d.d.

Športniki in njihovi spremljevalci so upravičeni do zavarovalne premije v primeru smrti, invalidnosti in dnevnega nadomestila zaradi nezgode.

O avtorju Prikaže vse zapise

AnzelakM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *