AK Ravne

ZADEVA: Kvalitetni vzponi

Tako kot vsako leto bo KA tudi v letošnjem letu predvidela delitev sredstev za opravljene kvalitetne vzpone, ki niso bili zajeti v planu akcij KA za leto 2009.


Zato prosimo vse AK in alpiniste (tudi tiste, ki so bili podprti samo v okviru programa vrhunskega alpinista), da pošljejo poročila o izvedenih akcijah (vzponih) v Alpah – domačih in tujih, Andih, Himalaji… v obdobju 01.01.2009 – 15.12.2009, do torka, 05. januarja 2009, na podlagi katerih bo PZVA pri KA sklepala o dodelitvi sredstev.

Pošljite vzpone in če je kje potrebno, še posebej poudarite način kako je bil vzpon opravljen. PZVA je že na več sejah jasno izrazila kakšne vzpone še posebej podpira: lahko, hitro, prosto in vzpone v alpskem slogu.

Poročilo pošljite na naslov:

PZS – KA

Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana

S pripisom: Kvalitetni vzponi v letu 2009

ali na elektronski naslov (zahtevajte potrditev sprejema pošte)

alpinizem@pzs.si, geslo: kvalvzponi_09

O avtorju Prikaže vse zapise

Domen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *