AK Ravne

Omejeno gibanje na OŠ Koroških Jeklarjev

Med šolskimi počitnicami velja glede gibanja v prostorih šole poseben režim: alarm v prostorih šole je med tednom izklopljen le tekom dopoldneva, popoldan in ponoči pa velja nedeljski režim.

Tako je do začetka šolskega leta vsak dan v popoldanskem času prepovedano gibanje v prostorih šole, razen v omočju male plezalne stene in atletske steze pred vhodom. Omejitev gibanja velja tudi za toaletne prostore.

O avtorju Prikaže vse zapise

Domen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *